MC
Сътворението на света
- The Creation of The World
Приказка за Слънцето *
Коледен концерт в София - Christmas Concert in Sofia *
Приидите воспоим, людие
Възкресение Христово*
Ще ме запомниш ли така? - МАЙКС *
Фламенко


CD
Сътворението на света
- The Creation of The World

Квартет Еолина - Eolina Quartet

Песни от Ботйова - Botyov`s Songs

The Seven Saints - The New Millennium 2000