CD ROM
Рецепта/ Щипка хумор дневно
Rp./ A Pinch of Humuor Daily (XX-XXI c.)

Разгледай част от съдържанието на диска
View part of the contents of the disc